ค้นหาคนโกง

ทำไมต้องปล่อยให้เขาโกงเงินเราอยู่เรื่อย ๆ

มีการหลอกให้โอนเงินเพื่อจะได้สิ่งของบ้าง ได้การบริการบ้าง แต่โอนแล้วกลับไม่ได้สิ่งที่ตกลงกัน

อย่าตกเป็นเหยื่อ ของคนพวกนี้อีกเลย

มีหลายคนมากมายที่โดนหลอกให้โอนเงินให้ บ้างก็เพราะความโลภ ความอยากได้ แต่ได้ตกลงไว้เรียบร้อยแล้วกลับไม่ได้สิ่งที่ต้องการ

เช็คคนที่โกงได้

เว็บไซต์นี้อยากให้เป็นเครื่องมือในการเช็คคนว่า คนที่มีรายชื่อในนี้ จะต้องจบเรื่องที่ตัวเองทำไว้